Үйлчлэхүйн соёлыг дэлгэрүүлэхүй

Оюун санааны боловсрол – Жинхэнэ хөгжил

Хөгжил гэж юу вэ? Үүнийг олон янзаар тайлбарладаг ч материаллаг хөгжил, оюун ухааны хөгжлөөс гадна ард иргэдийн оюун санааны боловсрол л нийгмийг жинхэнэ хөгжилд хүргэнэ гэдэгт бид итгэдэг.

Үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүйг эндээс

Таны өнөөгийн хандлага – Ирээдүйн нийгмийн дүр зураг

Манай нийгмийн маргааш бол өнөөгийн хүүхэд багачууд билээ. Ирээдүйгээ тэгвэл ямар байлгах нь өнөөдөр бид хүүхдийг хэрхэн үзэх, хандах, хүмүүжүүлэхээс хамаарна.

Хүмүүжлийн талаарх зарим зөвлөгөө

Мянга сонсохоор нэг үз

Бидний 30 орчим жилийн түүхийн үр бүтээл болсон дуу, зургийн сан

Нүд баясаж, сэтгэл сэргэнэ