Эрхэм зорилго

Монголын Хөгжлийн Төвийн эрхэм зорилго бол хүн төрөлхтний нийгэм, эдийн засаг, оюун санааны хөгжил дэвшлийг хангах тогтвортой үйл явцын талаар системтэйгээр суралцаж, энэхүү үйл явцад үр өгөөжтэйгөөр үйлчлэн зүтгэхэд нь хувь хүн, нийгэмлэг/хамт олон, байгууллагын чадавхыг боловсрол, сургалтын үйл ажиллагаагаараа дамжуулан хөгжүүлэх зорилготой, нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага юм.